Procedure

Wat kunt u verwachten?


U kunt zich telefonisch of via deze website aanmelden voor een eerste contact.

Nadat u zich heeft aangemeld, kunnen wij een afspraak maken voor een eerste gesprek. In dit eerste gesprek maken we verder kennis en kijken we wat er aan de hand is. We brengen de klachten en problemen in kaart. In ditzelfde, of in een volgend gesprek, kijken we naar de mogelijke oorzaken en consequenties van uw problemen/klachten. Tevens kijken we samen naar welke vorm van hulp het beste bij u past. Mocht dat een vorm van hulp zijn die binnen de praktijk voor psychotherapie gegeven wordt dan kunnen we de gesprekken vervolgen. Indien de hulp niet binnen de praktijk voor psychotherapie gegeven kan worden dan zoeken we naar een passende doorverwijzing.

De duur van de gesprekken is drie kwartier. Gewoonlijk vinden de gesprekken in het begin wekelijks of tweewekelijks plaats. Later kan dit ook veranderen naar een lagere frequentie, uiteraard in onderling overleg.

Wachtlijstinformatie

Helaas zit de praktijk vol en kunt u zich op dit moment niet aanmelden. Zodra aanmelden weer mogelijk is, zal dit hier vermeld worden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u mogelijk ondersteunen in het vinden van passende zorg, Het streven is dat er binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek aangeboden wordt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake wordt gestart. U kunt zélf ook kijken op de website van de LVVP (www.lvvp.info) onder therapeutenzoeker. Daar kunt u zoeken op beschikbare behandelaren per regio mét vermelding van wachttijden.

Aanmeldingswachttijd per koepelorganisatie zorgverzekeraar (gezien de aanmeldstop is deze informatie nu niet beschikbaar)
Achmea:
VGZ:
Multizorg:
Friesland Zorg:
CZ:
DSW:
Menzis:

Behandelwachttijd: na aanmelding krijgt u binnen max 8 weken een afspraak.

Wachtlijstbemiddeling Zorgverzekeraar
Uw zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling om te kijken waar u terecht kunt. U kunt ook kijken op de website van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de LVVP. Voor de website klik HIER.

Klachten


Indien u klachten heeft over uw behandelaar of behandeling, kunt u deze allereerst bespreken met de behandelaar zelf. In sommige gevallen is dat lastig, of u heeft het gevoel onvoldoende gehoord te zijn. In deze gevallen kunt u als cliënt, contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Gezien het voor iedere individuele vrijgevestigde psychotherapeut ondoenlijk is een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, heeft de overkoepelende vakvereniging (LVVP) een pool van klachtenfunctionarissen beschikbaar gesteld, waarop cliënten van een LVVP therapeut, een beroep op kunnen doen. Deze functionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast eerste klachtenopvang- een bemiddelende rol kunnen spelen bij klachtenafhandeling. De LVVP-klachtenfunctionaris is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.'

klik HIER voor link naar LVVP

Geschillencommissie Zorg


Als cliënt krijgt u tevens de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, Ook over een eventuele schadeclaim. U als cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De LVVP heeft zich aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. .

klik HIER voor link naar de geschillencommissie.Meldcode huiselijk geweld


Hoewel de zwijgplicht de basis vormt van het hulpverlenerscontact zijn er situaties waarin ik deze zwijgplicht kan doorbreken. Dit kan bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij hanteer ik het protocol zoals vastgelegd in de meldcode huiselijk geweld. Klik HIER voor de meldcode.


Kwaliteitsstatuut


Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. Het kwaliteitsstatuut van PD Buskens is HIER te vinden. In het statuut vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe de praktijk het werk georganiseerd heeft. Ook kunt u het kwaliteitsstatuut inzien in de praktijk.Privacy policy


PD Buskens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PD Buskens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Privacy policy die wij hanteren kunt u HIER vinden. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.