Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek


Indien noodzakelijk of gewenst, wordt er psychodiagnostisch onderzoek verricht.

Mogelijke redenen voor onderzoek kunnen zijn:


-Het is niet duidelijk wat er aan de hand is.
-Het is onduidelijk welke behandeling het meest geïndiceerd is.
-De behandeling is vastgelopen.
-Er zijn specifieke (neuro)psychologische vragen omtrent bijvoorbeeld geheugen, intelligentie, concentratie- en aandachtsfuncties.
-Er is een (vermoeden van) persoonlijkheidsstoornis of andere specifieke psychiatrische aandoening.

Algemeen


Het doel van psychodiagnostisch onderzoek is allereerst te begrijpen wat er met de client aan de hand is. Dit voor wat betreft de aard en de ernst van de problematiek. Van welke aandoeningen is er sprake en hoe kunnen een patiënt en de naasten het beste daarmee omgaan? We vinden het daarbij van groot belang om onze focus niet uitsluitend te richten op problemen en tekorten, maar zeker ook op de aanwezige competenties en sterke kanten van een cliënt.

Psychodiagnostische onderzoeken:


-Intelligentieonderzoek.
-Neuropsychologisch onderzoek: een onderzoek naar verschillende (neuro)psychologische functies zoals concentratie, geheugen, planning, sociaal inzicht, leersnelheid en praktische vaardigheden.
-Persoonlijkheidsonderzoek.
-Specifieke psychiatrische beelden bijvoorbeeld ADHD, autisme, psychose, PTSS, depressieve- en angststoornissen.