Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek

Binnen PD Buskens is het mogelijk om psychodiagnostisch onderzoek te verrichten. Dat geldt voor patiënten die zelf onderzocht willen worden, of waarvan de behandelaar vindt dat dit nodig is. Een verwijzing van de huisarts of een andere behandelaar is noodzakelijk.

Mogelijke redenen voor onderzoek kunnen zijn:

-Het is niet duidelijk wat er aan de hand is.
-De behandeling is vastgelopen.
-Er zijn speciale vragen naar geheugen, aandacht, intelligentie en concentratie.
-Er is een (vermoeden van) persoonlijkheidsstoornis of andere specifieke psychiatrische aandoening.

Algemene doel

Het algemene doel is om behandelmogelijkheden te onderzoeken en zo goed mogelijk te begrijpen wat er met de patiënt aan de hand is. Dit voor wat betreft de aard en de ernst van de problematiek. Van welke aandoeningen is er sprake en hoe kunnen een patiënt en de naasten het beste daarmee omgaan? We vinden het daarbij van groot belang om onze focus niet uitsluitend te richten op problemen en tekorten, maar zeker ook op de aanwezige competenties en sterke kanten van een cliënt.

Er zijn verschillende soorten psychodiagnostische onderzoeken:

-Intelligentieonderzoek
-Neuropsychologisch onderzoek: een onderzoek naar verschillende psychologische functies zoals concentratie, geheugen, planning, sociaal inzicht, leersnelheid en praktische vaardigheden.
-Persoonlijkheidsonderzoek: een onderzoek naar de sterke en zwakke persoonlijkheidseigenschappen en het kunnen omgaan met stress.
-Specifieke psychiatrische beelden: een onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD, autisme, psychose, trauma, depressie en angststoornissen.