De Praktijk

PD Buskens is een vrijgevestigde praktijk voor volwassenen tussen de 18 en 85 jaar. De Praktijk is gelegen in Barneveld. Binnen de praktijk wordt er zowel basis-generalistische, alsook psychotherapeutische zorg geboden. We vinden het van groot belang om samen te werken met u en alle eventueel andere betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts. De praktijk heeft een goede samenwerking met een psychiater.Zo nodig, kan er dus overleg gepleegd worden aangaande medicatie.

Basis-generalistische GGZ zorg

Sinds 2014 vormen de eerstelijns GGZ en een deel van de tweedelijns GGZ samen de generalistische basis-GGZ. Hierin worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. In de basis-GGZ is ruimte voor verschillende behandelcomponenten, zoals diagnostiek, eHealth en de consultatie van een specialist.

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van specialistische GGZ.Binnen de SGGZ richt de aandacht zich op patiënten met ernstige of complexe psychische problemen. GGZ Nederland vindt het belangrijk dat patiënten snel, effectief en op de juiste plek worden behandeld. Generalistisch als het kan, gespecialiseerd als het moet. Psychotherapie kan u handvaten bieden om anders met uw problemen om te gaan, pijnlijke gevoelens te verwerken en meer in contact te komen met uzelf. Het doel van de therapie is dat uw klachten verminderen zodat u er minder en het liefst geen last meer van heeft. Problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn zeer divers. Voor informatie hierover, klik op het tabblad “Hulp bij”.