Uw therapeut


Mijn naam is Desiree Buskens-Vervoort. Sedert 2002 ben ik BIG geregistreerd GZ-Psycholoog (99017230525) en (BIG-)Psychotherapeut (09017230516). Ik heb tot 2015 voornamelijk gewerkt binnen GGZ instellingen. Dit binnen zowel ambulant als deeltijd kader. Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk. Door opleiding en ervaring heb ik geleerd en ervaren dat binnen het psychotherapeutisch werk de relatie/het contact tussen cliënt en therapeut van groot belang is in een behandeling en een sterk effect heeft op het behandelresultaat. Ik werk dan ook vanuit de visie dat er geen pasklare behandelingen zijn en de therapie zoveel als kan volgt uit de cliënt en zijn hulpvraag.

Dit betekent helaas niet dat ik altijd in staat ben om de voor u passende behandeling aan te bieden. Indien uw hulpvraag en/of de benodigde behandelmethode niet past binnen PD Buskens, zoeken we samen naar een meer passend traject elders. Ik werk vanuit diverse referentiekaders en maak gebruik van verschillende behandelmethodes. D.w.z. dat ik zowel klachtgericht –veelal cognitief gedragstherapeutisch- als persoonsgerichte –cliëntgerichte en psychodynamische- behandelingen aanbied.

Om mijn kennis op peil te houden, volg ik regelmatig cursussen. Ik heb onder andere de opleiding tot groepstherapeut gedaan en de EMDR opleiding. Verder heb ik me verdiept in de schemagerichte therapie en heb ik met veel enthousiasme de opleiding “Emotion Focused Therapy” gedaan. Sinds 2016 ben ik geregistreerd EFT practitioner. De EFT heeft zijn wortels in de cliëntgerichte therapie, maar voegt daar elementen van andere stromingen aan toe. EFT is een evidence based en integratieve psychotherapeutische behandeling, die zich, zoals de naam reeds zegt, op de emoties richt. EFT streeft ernaar mensen weer in contact te brengen met hun eigenlijke emoties. In contact met deze “primaire emoties” kan een client zijn eigenlijke behoeftes en wensen voelen en er naar handelen.

Ik ben lid van:
-(LVVP) Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
-(VPEP) Vereniging voor Persoonsgerichte en Experientiele Therapie
-International Society for Emotion Focused Therapy
-VEN Vereniging EMDR Nederland
-ADHD Netwerk