Kosten en vergoedingen


De kosten voor behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, mits er een DSM V-stoornis wordt vastgesteld.

Wat wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering: GGZ voor kinderen tot 18 jaar (hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente), relatietherapie, intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek zoals burn-out en orthopedagogische zorg. De vergoeding geldt ook niet voor psychoanalyse, aanpassingsstoornissen en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes.
U kan hiervoor wel worden doorverwezen en behandeld, maar dient de behandeling dan zelf of via een aanvullende verzekering te betalen. PD Buskens hanteert hierbij het maximum tarief dat door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) jaarlijks wordt vastgesteld.
PD Buskens heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Na een verwijzing door de huisarts wordt zowel de B als SGGZ zorg vergoed. De rekening wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
Houdt u er wel rekening mee dat uw zorgverzekering het wettelijk verplichte eigen risico, indien dit in het betreffende jaar nog niet verrekend is met andere door u gemaakte ziektekosten, met u verrekent.
Via de site van de LVVP onder het kopje "voor cliënten" kunt u meer lezen over de vergoedingsregeling.

Bekostigingssysteem
De betaling in de gespecialiseerde ggz (psychotherapie) wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's).

Een DBC loopt maximaal 1 jaar. Na dit jaar wordt de DBC afgesloten en indien nodig vervolgd. Aan het einde van de behandeling wordt de DBC afgesloten.

Wanneer een DBC afgesloten wordt is duidelijk wat de behandeling heeft gekost.

In de generalistische basis-ggz registreert en declareert de behandelaar via de prestaties kort, middellang, intensief en chronisch.

Informatie over de exacte tarieven kunt u het beste opvragen bij uw zorgverzekeraar aangezien deze tarieven nogal kunnen verschillen.


Annulering van afspraken

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak per mail (of telefonisch) te annuleren. Wanneer niet wordt geannuleerd of bij annulering binnen 24 uur, wordt een bedrag van €45,- in rekening gebracht. Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.