14 maart 2016
14 maart 2016

Wij hebben in de maanden mei, juni en juli 2011 gebruik gemaakt van de kinderopvang Koekeloeren voor onze twee zonen Maarten en Kristian.

Omdat wij erg verlegen zaten om buitenschoolse opvang heeft Helena toen een uitzondering gemaakt en haar huis en hart geopend voor onze twee grote jongens van 5 en 9.

Met Helena konden we erg goede afspraken maken over wat wel en niet mocht. Maarten mocht bijvoorbeeld al wel alleen de wijk in, maar Kristian nog niet.

Ook heeft Helena erg veel rekening gehouden met Kristian zijn benauwdheid. Ook kregen onze jongens de beschikking over een eigen ‘kleintjes’ – vrije plek. Volgens mij hebben ze daar echter geen gebruik van gemaakt. Het was in de huiskamer met de ‘kleintjes’ veel gezelliger!

Onze jongens hebben het erg fijn gehad bij Helena. Maarten had een veilig onderkomen, maar ook de nodige vrijheid en Kristian vond het heerlijk om te vaderen over de kleintjes en te spelen met Lucifer (arme Lucifer).

Helena nam ook altijd de tijd om na school even met ze te gaan zitten om de schooldag te bespreken.

Omdat mijn werktijden veranderd zijn hebben wij inmiddels geen opvang meer nodig. Mocht het echter weer nodig zijn, dan zou ik weer kiezen voor de huiselijke en individuele opvang die Helena biedt.